Gra w szachy

Gra

Certyfikacja systemów zarządzania zakłada certyfikację w następujących obszarach: zintegrowany system zarządzania, zarządzanie jakością w....

usługi, biznes, szkolenia, normy, zarządzanie jakością

Jakość według normy

2013-01-02 | Kasia

Certyfikacja systemów zarządzania zakłada certyfikację w następujących obszarach: zintegrowany system zarządzania, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, system zarządzania energią, system zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, system zarządzania jakością, system certyfikacji produkcji biopaliw i biomasy.

DEKRA Certification certyfikuje specjalistyczne systemy branżowe w takich obszarach jak: logistyka a także spedycja, medycyna i zdrowie, przemysł spożywczy a także rolnictwo, transport kolejowy, budownictwo, kosmetyki i chemia, telekomunikacja i IT, motoryzacja, lotnictwo i kosmonautyka, firmy tłumaczeniowe. Do najczęściej prowadzonych certyfikacji należy zakładowa kontrola produkcji - schemat oceny zgodności materiałów budowlanych, certyfikacja HACCP w przemyśle spożywczym i certyfikacja ISO z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Niezależna jednostka certyfikująca DEKRA Certification realizuje prace w następujących obszarach podstawowych - audity specjalne, certyfikacja a także badanie wyrobów, szkolenia, systemy zarządzania.

Najbardziej typowe i klasyczne normy ISO wdrażane i certyfikowane w rodzimych firmach to wspomniana już norma środowiskowa ISO 14001 ale przede wszystkim certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001, wdrożenie którego ma zmierzać do stopniowego polepszania jakości procesów.

Certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego jest przekazywany organizacjom, które chcą odnieść w swojej branży sukces przy równoległym zbilansowanym wpływie działalności organizacji na naturalne środowisko. Co więcej firma inwestująca w certyfikat ISO 14001 uzyskuje wymierne korzyści w postaci oszczędności w wydatkach na energię, surowce stosowane w procesie wytwórczym a także wodę.

Tematyka certyfikacji wyrobów jak również systemy zarządzania jakością jest znana prawie w co drugiej większej firmie lub przedsiębiorstwie w naszym kraju. Organizacje certyfikujące wyroby prowadzą działania związane z systemami zarządzania, szkoleniami, auditami specjalnymi a także badaniem a także certyfikacją wyrobów.

Więcej aktualnych informacji na temat certyfikacji wyrobów na stronie www.dekra-certification.com.pl.

Słowa kluczowe: