Gra w szachy

Gra

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z bardzo dużą odpowiedzialnością. Odpowiedzialność ta jest szczególnie duża, kiedy....

biznes, ekonomia, pieniądz, ubezpieczenia

Ubezpieczenie spółek kapitałowych

2017-11-14 | Lidka

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z bardzo dużą odpowiedzialnością. Odpowiedzialność ta jest szczególnie duża, kiedy działalność jest prowadzona w formie spółki kapitałowej, w tym m.in w postaci spółki z o.o. Związane jest to ze zwiększonymi obrotami i zdecydowanie większą wartością poszczególnych operacji gospodarczych. Dlatego też kluczową sprawą w każdym biznesie jest ubezpieczanie firmy.

Odpowiedzialność spoczywa w szczególności na osobach, które wchodzą w skład organów spółki. Nietrafione decyzje i błędy takich osób mogą się wiązać z bardzo dotkliwymi skutkami finansowymi. Poszczególni członkowie zarządu spółki kapitałowej ponoszą osobistą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Będą to zobowiązania powstałe na skutek wyrządzenia szkód na rzecz akcjonariuszy i osób trzecich, w wyniku uchybień przy wykonywaniu czynności związanych z pełnionymi funkcjami. Należy również zaznaczyć, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie ma znaczenia fakt, że dany członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie umowy o pracę. ograniczenie odpowiedzialności materialnej w stosunku do pracowników nie ma zastosowania w odniesieniu do członków organów spółek. Z uwagi na możliwe konsekwencje finansowe członkowie organów spółek kapitałowych powinni pomyśleć o odpowiedniej ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie spółki z o.o. zostało stworzone z myślą o członkach zarządu oraz rady nadzorczej. Osoby te mają możliwość ochrony swojego prywatnego majątku przed jego utratą na skutek wniesienia przeciwko nim roszczenia związanego z wyrządzoną szkodą majątkową. 

Broker Ubezpieczeniowy Adler Brokers pomoże każdej osobie i każdej firmie wybrać ubezpieczenie ma miarę własnych potrzeb. Oferta ubezpieczeniowa w każdym wypadku zostanie indywidualnie dopasowana do określonych potrzeb, tak aby możliwe było maksymalne zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej. W razie roszczeń kwota z ubezpieczenia zostanie przekazana niezwłocznie na wskazany rachunek.

Słowa kluczowe: