Gra w szachy

Gra

Z początkiem nowego roku wchodzą w życie przepisy nowej dyrektywy Unii Europejskiej nakazujące, aby każda bez wyjątku wynajmowana albo sprzedawana....

budownictwo, certyfikacje

Wydawanie paszportów energetycznych

2012-12-19 | Marylka

Z początkiem nowego roku wchodzą w życie przepisy nowej dyrektywy Unii Europejskiej nakazujące, aby każda bez wyjątku wynajmowana albo sprzedawana nieruchomość posiadała certyfikat energetyczny. W początkowej kolejności chodzi tu o nieruchomości i budynki najnowsze, które właśnie zostają udostępniane do użytku. Zarówno inwestorzy, właściciele nieruchomości, zarządcy jak i wynajmujący boją się, iż ze względu na bardzo dużą ilość transakcji , w których biorą udział nieruchomości, w całym kraju brakować będzie uprawnionych fachowców, jacy będą mogli weryfikować i wydawać świadectwa energetyczne, a usługi takich ludzi mogą być bardzo drogie. Świadectwa energetyczne będzie mógł wystawiać specjalnie przeszkolony i uprawniony fachowiec, który albo ukończył specjalistyczne 1-roczne studium podyplomowe, przeszedł specjalne szkolenie a także zdał egzamin państwowy albo posiada uprawnienia budowlane z dziedziny projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej lub architektonicznej. Fachowcy twierdzą, że tak wygórowane wymagania spowodują, że sporządzenie i wystawienie certyfikatu energetycznego stanie się zajęciem drogim, skomplikowanym i czasochłonnym. Pojawiły się również uzasadnione obawy właścicieli starszych domów, dla których dokumentacja budowli jest nierzetelna, częściowo zaginęła lub jest niekompletna, co uniemożliwi w praktyce sporządzenie i wydanie prawidłowego certyfikatu energetycznego. Przy okazji upubliczniania nowych wytycznych pojawiły się też obawy, że sporządzanie paszportu energetycznego będzie chytrym sposobem na przygotowanie centralnej hurtowni danych o nieruchomościach w Polsce, a ta będzie przydatna wkrótce do nałożenia podatku katastralnego.

Słowa kluczowe: